Sikkerheitskurs på Standalshytta

Når Høgskulen i Volda, i samarbeid med både Natura og STiV, inviterar til 2 gratis overnattingar på Standalshytta, gratis middag og gratis førar i fjella rundt, fann eg få argument for å seie nei! Og eg skjønar ikkje kvifor berre 3 andre valde å gjere det same som meg!

Opplegget er nokonlunde slik: Fordi Sunnmørsfjella har nokon spesielle sider ved seg, set ein opp eit fjellsikkerheitskurs for å fortelje litt om korleis ein skal oppføre seg i fjella her. Kurset er nok mest mynta på Våre Nye Voldingar; tilreisande studentar. Men sjølv om eg etterkvart har fått litt fjellerfaring, plukka eg opp spennande ting! Her fekk me innføring i geologi i tillegg til generell opplæring i korleis ein bør tenke når ein bevegar seg i område med stein, våt/laus mose, elvar og brear. For å nemne noke.

Med så få på kurset, vart det god plass til å velge soverom og det er alltid kjekt å få eit rom for seg sjølv. Ikkje var det trangt i badstua heller! Vi koste oss med brettspel, kort og puslespel på kveldane og naut god mat. Eg fryktar at det vert noko meir folk på vinterkurset som tek føre seg skredfare….

Årest sikkerheitskurs varte frå fredag 10. til søndag 12. september. Skredkurset kjem nok ein gong rundt mars.

Galleri: